Συντήρηση

 

Η συντήρηση και ο καθαρισμός του τζακιού είναι εξαιρετικά σημαντικές παράμετροι για την σωστή λειτουργία του τζακιού μας.

Καλό είναι η συντήρηση να γίνεται μία φορά το χρόνο, ενώ αν δε κάνετε συχνή χρήση του τζακιού τότε μπορείτε να κάνετε συντήρηση μία φορά τη διετία.